ACTIVES

 • White LinkedIn Icon
Evelyn Moradian
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

EVELYN MORADIAN

President

 • White LinkedIn Icon
Jissel Aveces
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

JISSEL ACEVES

Executive Vice President

 • White LinkedIn Icon
IMG_7242.jpg
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

ANGELINA ZHAO

Vice President of External Relations

 • White LinkedIn Icon
Gregory Ritzinger
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

GREGORY RITZINGER

Vice President of Professionalism

 • White LinkedIn Icon
Mina Han
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

MINA A. HAN

Vice President of Social Programs

 • White LinkedIn Icon
Hemani Patel
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

HEMANI PATEL

Pledge Director

 • White LinkedIn Icon
Iris Kim
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

IRIS KIM

Internal Pledge Parent

 • White LinkedIn Icon
Lauren Glass
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

LAUREN GLASS

External Pledge Parent

 • White LinkedIn Icon
Avni Adhikari
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

AVNI ADHIKARI

Fundraising Chair

 • White LinkedIn Icon
Henry F. Isselbacher
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

HENRY ISSELBACHER

Marketing Chair

 • White LinkedIn Icon
Shivangi Ranjan
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

SHIVANGI RANJAN

Rush Chair

 • White LinkedIn Icon
Nancy Hu
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

NANCY HU

Co-Rush Chair

 • White LinkedIn Icon
Hemani Patel
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

HEMANI PATEL

Health & Safety Chair

 • White LinkedIn Icon
Bladimir Centeno
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

BLADIMIR CENTENO

 • White LinkedIn Icon
Deepak Ragu
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

DEEPAK RAGU

 • White LinkedIn Icon
Evan Aizenman
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

EVAN AIZENMAN

 • White LinkedIn Icon
Gregory Ritzinger
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

GREGORY RITZINGER

 • White LinkedIn Icon
Josselin Villagran
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

JOSSELIN VILLAGRAN

 • White LinkedIn Icon
DSC02583.jpg
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

MICHELLE MAR

 • White LinkedIn Icon
Mishti Das
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

MISHTI DAS

 • White LinkedIn Icon
Shraya Blaisdell
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

SHRAYA BLAISDELL

 • White LinkedIn Icon
Soma Chu
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

SOMA CHU

 • White LinkedIn Icon
Teddy Park
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

TEDDY PARK

 • White LinkedIn Icon
William Jeffries
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

WILLIAM JEFFRIES

 • White LinkedIn Icon
Yenah Jang
Linkedin Icon leading to Active's LinkedIn page.

YENAH JANG